Tiroid Cerrahisi Sempozyumu

Aralık 10, 2016

İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinde
Uygulamalı Lateral ve Santral Boyun Diseksiyonu

10 Aralık 2016, Cumartesi Koç Üniversitesi Hastanesi KonferansSalonu – İstanbul