Sindirim Sistemi Cerrahisi:

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği bünyesinde sindirim sistemi cerrahisi bölümünde temel olarak kanser cerrahisi (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak), selim sindirim sistemi hastalıkları (akalazya, gastroözefageal reflü, ülseratif kolit, Crohn Hastalığı gibi) ve prokotolik cerrahiler (perianal fistül, fissür, hemoroid, pilonidal sinüs gibi) gerçekleştirilmektedir. Kanser cerrahisine ilişkin alınan kararlar multidisipliner yaklaşımla gerçekleştirilen Gastrointestinal Onkoloji Konseyi tarafından alınmakta olup her hastanın teşhis, tetkik ve tedavileri oldukça detaylı şekilde değerlendirilmektedir. Bu şekilde kliniğimizde bireye özgün ve en ideal tedavi seçeneği belirlenmektedir. Sağlık hizmeti çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel ve bilimsel veriler doğrultusunda, teknolojik açıdan üst düzeyde olanaklar sayesinde ve etik değerleri merkezinde tutan yaklaşımlarla verilmektedir.