Kadromuz

Doç. Dr. Ece Dilege

Doç. Dr. Orhan Ağcaoğlu

Hakkımızda

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’na bağlı olarak kurduğumuz Meme Cerrahisi Bölümü’nde, çalışmalarımızı sadece meme sağlığı alanında yürütüyoruz. Meme kanseri, ve kanser dışı meme hastalıklarının tanı ve tedavisi, onkoplastik cerrahi temel ilgi alanlarımızdır.

Meme kanseri taraması, yüksek riskli hasta takibi ve toplum sağlığı hizmetlerimizden olan meme kanseri farkındalık çalışmalarımız klinik aktivitelerimizle paralel devam eder.

Meme Kanseri Araştırma Grubu olarak meme kanseri tedavisi konusunda multidisipliner, translasyonel çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Misyonumuz

Meme kanseri tanı, tedavi ve takip süreçlerinde bilimin ışığında, üstün nitelikte, etik ve etkin hizmet sunmak; uzmanlık öncesi ve sonrası sürekli eğitim, bilime katkı sağlamak ve topluma değer katmaktır.

Vizyonumuz

İnsana değer veren, hastaları bütüncül olarak sağlıklarına kavuşturan, kliniğimizi uluslararası alanda rekabet eder düzeye yükseltecek araştırmalara imza atan hekimler yetiştirmek; ülkemizde ve dünyada öncü bir kurum olmaktır.

Eğitim

Mezuniyet öncesi eğitim

Eğitim dili ingilizcedir. Eğitim programlarımız ÇEP ile uyumludur. Meme hastalıkları dersleri 3. ve 4. Sınıflarda verilmektedir.

ERUD 306 bloğunda:

“Clinical signs in breast diseases and breast examination” ve multidisipliner verilen “Breast Panel” derslerini takiben skills lab.de meme muayenesi öğrenilir.

SURG 401 bloğunda:

“Benign diseases of the breast” ve “Breast Cancer” dersleri ile “Breast Cancer Panel”de  multidisipliner meme kanseri tedavisi canlandırılır. Öğrencilerin önerilen hazırlıklarını tamamlayarak gelmeleri ve aktif katılımları beklenir.

4.Sınıfta öğrenciler serviste hocaları ile beraber yatan hasta görmekte, poliklinikte muayenelere katılmakta ve ameliyatlara bizzat girerek izlemektedirler.

İntern döneminde ise yine rotasyonlarına uygun şekilde polikliniklere ve ameliyatlara katılır, serviste hasta takiplerinde aktif rol alırlar.

Seçmeli meme cerrahisi stajı: 5.Sınıf öğrencileri başvurularını takiben değerlendirilerek kabul edilirler. Bir ay süreyle klinik, poliklinik ve ameliyathanede hocalarına eşlik ederler. Multidisipliner meme toplantılarına katılır, meme radyolojisi, girişimsel işlemler, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, plastic cerrahi gibi birlikte çalıştığımız diğer branşlarda hasta değerlendirmelerine katılırlar. Bu 4 haftalık staj öğrencilere, 360 derece meme cerrahisi nedir gösterir, cerrah olma yolunda gerçek bir deneyim yaşatır.

 Mezuniyet sonrası eğitim

Genel cerrahi tıpta uzmanlık eğitim programı Türkçedir, TUKMOS genel cerahi uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına paraleldir. Tıpta uzmanlık öğrencilerimiz her kıdemde, düzenli rotasyonlar halinde, Meme Cerrahisi bölümünde çalışırlar.

Dünyadaki güncel multidisipliner meme kanseri tedavisi ve meme cerrahisini, ileri teknik donanım ve alt yapıda  öğrenirler. Tıpta uzmanlık öğrencileri ameliyat yapmayı birebir hocalarından öğrenirler. İlgi alanlarına göre isterlerse araştırmalara katılırlar. Klinik ve laboratuarda çalışmalara katılmaya teşvik edilirler.

Araştırma

2021 yılında Dr.Ece Dilege öncülüğünde kurulan Meme Kanseri Araştırma Grubu, meme kanseri konusunda çalışan, araştıran, gönüllü hocalar ve öğrencilerden oluşur. Grubun amacı farklı uzmanlık alanlarından hocalarımızı (Meme cerrahisi, moleküler biyoloji ve genetik, onkoloji, patoloji, radyoloji, kimya, mühendislik gibi) bir araya getirerek, öncelikle meme kanseri tanı ve tedavisinde yeni moleküler hedefler ve tedavi yöntemleri bulmak üzere translasyonel çalışmalar yapmak, ve teknolojik inovasyon sağlamaktır.

Üç haftada bir zoom üzerinden yapılan toplantılarımızda çalışma projelendirme, karşılıklı fikir alışverişi, ve yürüyen çalışma sunumları yapılmaktadır. Uluslararası katılım ile kendi alanında uzman konuşmacıları da davet ederek, yapacağımız araştırmalarla Koç Üniversitesi ve ülkemizin adını daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.

Moleküler/Genetik paydaşlarımız:

Devrim Gözüaçık lab.

Gözde Korkmaz lab.

Tuğba Bağcı Önder lab.

 Etkinlikler

 Her hafta Salı günleri 12.00-13.00 endikasyon toplantısı (multidisipliner)

Her hafta Salı günleri 13.00-14.00 postop konsey (multidisipliner)

Her 3 haftada bir Meme Kanseri Araştırma Grubu toplantısı