COVID SURG

GlobalSurg |CovidSurg, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu takiben ameliyatın optimum zamanlamasını belirlemeyi ve postoperatif mortalite gibi temel cerrahi göstergeleri değerlendirmeyi amaçlayan uluslararası prospektif çok merkezli bir kohort çalışmasıdır.

https://globalsurg.org/surgweek/

MIRCAST Çalışması

Minimally Invasive Right Colectomy Anastomosis study & Rectal Surgery Evaluation Trial

International Prospective Cohort Studies

Supported by the European Society of Coloproctology

Tentacle Çalışması

 

TreatmENT of AnastomotiC LeakagE
TENTACLE çalışması; rektum kanseri nedeniyle ameliyat olan hastalarda anastomoz kaçaklarına etki eden faktörler ve farklı tedavi şekillerinin başarısının değerlendirilmesini amaçlayan çok merkezli uluslararası  bir çalışmadır.